Comptem amb un equip especialitzat en la resolució de grans reclames, especialment en la reparació d’incendis en llars. Disposem d’un servei de runa immediat i neteja de la casa cremada, un cop finalitzat aquest servei, podem avaluar conjuntament amb el client tot el dany i dur a terme un projecte de reforma amb el nostre equip tècnic, no més de 30 dies a partir de 30 dies des de la Comissió de la reforma, lliurem la casa totalment reformada, aconseguint així un grau de satisfacció dels nostres clients del 99%.

SOL·LICITUD DE SERVEI/PPTO