Garayoa y Castany, SL és una empresa multi-gremi que va néixer per respondre a les reparacions de suport a la llar, comptem entre els nostres clients amb els principals asseguradores del nostre país. L’empresa disposa de personal tècnic especialitzat, per a la resolució de reparacions de fontaneria, electricitat, obra, parquet, fusteria, pintura,… aquest personal està coordinat per personal administratiu amb una gran experiència en el sector i que ens permet gestionar i resoldre qualsevol tipus d’accident de llar d’una manera àgil i eficaç.

Com a empresa familiar, el tracte que donem als nostres clients és personalitzat i específic a cadascun dels sinistres que reparem. Amb el pas dels anys, gràcies a l’experiència adquirida en la reparació de sinistres d’habitatge, Garayoa y Castany, SL, s’ha especialitzat en la resolució de grans sinistres com incendis i inundacions en llars i reparació de cobertes, murs, tanques, malmesos pel pas del temps. També oferim reformes integrals en llars, locals i comunitats i serveis específics per a llars i comunitats localitzant fuites d’aigua i desembossos.